Lista projektów UE

Projekt 1:  Wdrożenie własnej innowacji technologicznej w Automecie

Projekt 2: Instalacja fotowoltaiczna w firmie Automet Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

Projekt 3: Wdrożenie innowacji technologicznej w celu udoskonalenia siedzeń autobusowych Autometu

Firma AUTOMET GROUP Sp. z o.o. Sp. komandytowa realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój pt. Wdrożenie własnej innowacji technologicznej w Automecie.

Nazwa Beneficjenta: AUTOMET GROUP Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w Sanoku

Wartość projektu: 4.985.800,00 PLN

Wysokość współfinansowania: 2.991.480,00 PLN

Cel projektu: zasadniczym celem projektu jest wprowadzenie na rynek innowacyjnych produktów, a przez to podniesienie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku międzynarodowym w wyniku wdrożenia bardziej przyjaznej środowisku technologii cynkowania elementów stalowych.

Planowane efekty: wzrost żywotności cynkowanych elementów stalowych, racjonalna gospodarka wodna oraz zmiana technologii na bardziej przyjazną środowisku.


Firma AUTOMET GROUP Sp. z o.o. Sp. komandytowa realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr III „Czysta energia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 pt. „Instalacja fotowoltaiczna w firmie Automet Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa”.

Nazwa Beneficjenta: AUTOMET GROUP Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w Sanoku

Wartość projektu: 1.099.127,99 PLN

Wysokość współfinansowania: 488.179,99 PLN

Cel projektu: zasadniczym celem projektu jest produkcja energii elektrycznej z instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii.

Planowane efekty: produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE i redukcja zanieczyszczeń atmosfery w postaci spadku emisji gazów cieplarnianych.


Firma AUTOMET GROUP Sp. z o.o. Sp. komandytowa realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój pt. Wdrożenie innowacji technologicznej w celu udoskonalenia siedzeń autobusowych Autometu.

Nazwa Beneficjenta: AUTOMET GROUP Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w Sanoku

Wartość projektu: 8.500.000,00 PLN

Wysokość współfinansowania: 5.100.000,00 PLN

Cel projektu: zasadniczym celem projektu jest wdrożenie skuteczniejszej i bardziej przyjaznej środowisku technologii zabezpieczenia antykorozyjnego siedzeń autobusowych i na jej podstawie wprowadzenie na rynek innowacyjnych produktów, a przez to podniesienie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstwa.

Planowane efekty: wzrost żywotności elementów stalowych, zmniejszenie kosztów napraw i liczby reklamacji, recykling zużytych materiałów.

 

X

Użytkowniku dalsza nawigacja, korzystanie z usług Automet i brak blokady plików cookies, oznacza wyrażenie zgody na ich używanie.